Aktuality


- Aktuální počet signatářů: 11504
  (elektronické verze petice)

- Pošlete doporučení známým

- Statistiky

- Chcete-li podpořit petici na Vašich stránkách, použijte tento HTML kód:

Podpořte petici
ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ!
www.alkoholzabiji.cz

Petice za změnu zákona

Předmluva:
Petice vznikla spontánně tak, jak jsme to cítili. Možná neobsahuje perfektní formulace, neobsahuje odkazy na odstavce zákona, ani nemá paragrafové znění. Ale doufáme, že je více než srozumitelná v tom, co chceme vyjádřit a čeho chceme dosáhnout. Totiž, aby ze silnic zmizeli piráti a opilci.

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme o změnu v trestním řádu – změnu zákona - ohledně páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu.

Jelikož za poslední období v naší republice roste počet dopravních nehod, při kterých umírají lidé a tresty či sankce viníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu či návykových látek, jsou v řízeních v porovnání s cenou lidských životů symbolické, ne-li směšné.

 

Na toto konto jsme sepsali petici, ve které žádáme o následující změny v zákoně:

ad 1.
Pokud občan řídí dopravní prostředek (automobil, motocykl….) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, měl by se v tu chvíli dopravní prostředek, řízený opilým člověkem (byť i při požití minimálního množství), považovat za zbraň.

ad 2.
Pokud člověk po požití alkoholu či jiné návykové látky způsobí dopravní nehodu, při které se zraní nebo zemře nevinný člověk, soudit jednání opilého jako úmyslně spáchaný trestný čin, nepřihlížet přitom k jeho snížené příčetnosti vlivem alkoholu, jelikož člověk, který dobrovolně pije alkohol, si tuto sníženou příčetnost způsobuje sám a dobrovolně.

ad 3.
Pokud viník dopravní nehody (nebo jiného trestného činu), při kterém se zraní nebo zemře nevinný člověk, odmítne při vyšetřování dechovou zkoušku, krevní testy či odběr moči pro zjištění přítomnosti alkoholu či jiné návykové látky, bude posuzován, jako by měl v krvi velké množství alkoholu či návykové látky. 

ad 4.
Zrušení zákona o možnosti odmítnutí dechové zkoušky, odběru moči či krve pro zjištění přítomnosti alkoholu či jiné návykové látky.

ad 5.
Výrazně zvýšit trestní sazby ve všech trestních věcech, kdy jsou zmařeny lidské životy. Jelikož trestní sazby, které jsou v současném zákoně, jsou směšné vzhledem k ceně lidského života.

ad 6.
V přestupkových i trestních věcech, kdy byla zjištěna přítomnost alkoholu či jiné návykové látky při řízení motorového vozidla, viditelně zvýšit sazbu zákazu řízení motorových vozidel - doživotí, porušení tohoto zákazu – sazba 1-5 let nepodmíněně. 

 

Dovětek:
Vždyť lidský život a zdraví je to nejcennější, co máme, a takto bychom měli i v našem zákoně k tomu přistupovat.

Ten, kdo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky zmaří lidský život, měl by být opravdu tvrdě potrestán. V současné době nám všem níže podepsaným přijde, že jsou trestáni více pozůstalí především tím, jakým způsobem se tyto delikty šetří a následně soudí v naší republice.

Pozůstalí nebo jinak nehodou poznamenaní nevinní lidé mají zkažený celý život, a viník?

Kdo pije a řídí, nemá morálku, u něj se nedá mluvit o zkaženém životě, maximálně o zkažených rocích strávených ve věznici a těch roků mnoho není. Trestní sazby jsou v poměru k lidskému životu velmi nízké, nehledě na to, že většina viníků je po půlce trestu propuštěna.


PROTO APELUJEME A ŽÁDÁME : ZMĚŇTE ZÁKON !

Děkujeme.

Za petiční výbor: Josef Voborník


 

Chci se podepsat pod petici